چالاکیەکانی لقی شێخانی یەکێتی زانایان

 


روژا سى شه مبى ريكه فتى 2022/5/17 وه زيرى ئه وقافى وكاروبارين ئايينى سه ر ه دانا قه زا شيخان كر وب ياوه ريا ريفه به رى ئه‌و قافا گشتى دهوك وبه ريز (ملا سعيد مجيد امين) به ربرسى لقا شيخان زانايان و ئه ندامى ئه نجومه نا سه ركردايه تيا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى و به ريز (ملا طه حسين) ريفه به رى ئه‌و قافا شيخان وريفه به ر وبه برسين دامو ده زكاي حكومي وميري سه ره دانا ما لا (ميرتحسين بك) كر وژلايى هه ردو به ريزا (مير حازم مير تحسين بك و بابا شيخ) بيشوازى هاته كرن.


هەر وەسا شاندى لقا شيخان زانايان ب سه رپه رشتيا به ريز (ملا سعيد مجيد امين) به ربرسى لقا شيخان زانايان و ئه ندامى ئه نجومه نا سه ركردايه تيا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى و به ريز (ملا رجب شهي) ريفه به رى مزگةفتا ل قه زا شيخان سه ره دانا مزگةفتا ميسه كا كر.