لقی شێخانی یەکێتی زانایان بەشداری پرسەی میر حازم میر تەحسین دەکات

ئه فرو روژا دوو شه مبى ريكه فتى ٢٠٢٢،٧،٢٥ شاندى لقا شيخان زانایان ب سه ربه رشتيا به ريز (ملا سعيد مجيد امين) به ربرسى لقا شيخان زانایان وئه ندامى ئه نجومه نا سه ركردايه تيا مه كته با ته نفيزى يا ئيكه تيا زانایانيت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى به شداربون ل به هيا به ريز (سيدو شكري بك) بسمامى به ريز (مير حازم مير تحسين) ل ناحيا باعدرى و ژلايى جه نابى به‌ ريز (مير حازم) بيشوازى هاته كرن.